დაგკვიკავშირით

    info.georgia@salto-youth.net

    ფეისბუკი

    facebook.com/EP.Georgia

    ერასმუს+ არის ევროკავშირის შვიდწლიანი პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2014 წელს და გაგრძელდება 2020 წლამდე. მისი ბიუჯეტი შეადგენს 14.7 მილიარდ ევროს, რომელიც გადანაწილებულია სხვადასხვა სფეროებზე - განათლება, ახალგაზრდული საქმე, სპორტი და სხვა. ამ საიტის მიზანია საქართველოს მოქალაქეებს მიაწოდოს ინფორმაცია ერასმუს+ ახალგაზრდული სფეროს აქტივობებზე. თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ სტუდენტთა მობილობით, სამაგისტროს უცხოეთში გავლით და ა.შ., თქვენ ეს ვებ-გვერდი არ გამოგადგებათ. ამისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ ერასმუს+ ეროვნულ ოფისს , რომელიც სწორედ ამ თემებზე მუშაობს.